Hỏi đáp về Gimo

Đăng ký ứng lương

1. Làm sao để tôi lấy mã nhân viên?

Vui lòng liên hệ với bộ phận nhân sự của công ty bạn để lấy mã nhân viên. Hoặc bạn có thể tìm thấy mã nhân viên trên bảng lương của bạn

2. Số tiền ứng sẽ được khấu trừ như nào?

Số tiền ứng lương sẽ được khấu trừ vào tiền lương trong kỳ của bạn

3. Chi tiết về thông tin số tiền kiếm được trên ứng dụng GIMO có chính xác 100% không?

Số tiền kiếm được trong tháng trên ứng dụng GIMO là số tiền dự tính không chính xác 100%, dựa trên dữ liệu chấm công, mức lương của bạn do công ty bạn đang làm việc cung cấp

4. Khoản ứng lương có phải là một khoản vay không?

Không. GIMO không cung cấp khoản vay, GIMO ký hợp đồng với công ty bạn làm việc đứng ra cung cấp dịch vụ ứng lương

4. Tôi có thể thay đổi tài khoản nhận tiền trên ứng dụng không?

Rất tiếc, bạn không thể trực tiếp thay đổi tài khoản ngân hàng trên ứng dụng. Để thay đổi tà khoản ngân hàng, vui lòng liên hệ với bộ phận nhân sự để thay đổi

Phí, lãi và điều kiện

1. Điều kiện ứng tiền là gì?

Để ứng tiền bạn cần làm việc trong các công ty liên kết với Gimo và bạn đã phát sinh ngày công làm việc trong tháng

2. Công ty tôi không nằm trong danh sách, vậy tôi có được ứng lương không?

Rất tiếc, hiện nay GIMO chỉ cung cấp khoản ứng lương cho các nhân viên công ty đã liên kết với GIMO

Đăng ký sử dụng Gimo bằng cách

Hãy tải Gimo app ngay từ Google Play nếu bạn sử dụng điện thoại Android hoặc từ App Store nếu bạn sử dụng iPhone/iPad.

Đăng ký sử dụng Gimo bằng cách

Hãy tải Gimo app ngay từ Google Play nếu bạn sử dụng điện thoại Android hoặc từ App Store nếu bạn sử dụng iPhone/iPad.