Chính sách bảo mật

& Điều khoản sử dụng

Gimo cam kết duy trì sự riêng tư của người dùng. Những thông tin cá nhân mà Gimo thu thập từ người dùng, Gimo sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân người dùng mới hoặc cũ.

1. Các thông tin được thu thập bởi Gimo – quá trình thu thập và quản lý thông tin của Gimo

Gimo thu thập thông tin cá nhân người dùng. Khi khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân cho Gimo, Gimo sẽ thông qua ứng dụng, sử dụng thông tin từ việc sử dụng ứng dụng do người dùng tạo ra khi tương tác với ứng dụng.

2. Các thông tin được thu thập bởi Gimo

 • • Thông tin cá nhân bao gồm: Tên, số điện thoại di động, mã nhân viên, nơi làm việc…
 • • Thông tin liên quan tới thiết bị đang sử dụng hoặc thẻ SIM
 • • Các thông tin liên quan tới thiết bị của bạn như : số IMSI, phiên bản Android, thông tin thiết bị trên các nhà mạng...

3. Gimo quản lý thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

 • Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được lưu trữ và sẽ được quản lý cho các mục đích sau:
 • • Để kiểm tra xem các thông tin mà bạn cung cấp so với thông tin thực tế của bạn, đảm bảo không phải người khác sử dụng danh tính của bạn.
 • • Để liên lạc với bạn về tài khoản của bạn, cũng như để làm cho thông tin nhận dạng khi bạn gọi hoặc truy cập ứng dụng di động của chúng tôi và cung cấp thông tin cập nhật khi có thay đổi đối với các dịch vụ của chúng tôi.

4. Gimo bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng như thế nào?

 • • Gimo tìm cách bảo vệ thông tin của bạn bằng những công nghệ mới nhất. Chúng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản áp dụng để đảm bảo thông tin của bạn được bảo mật và duy trì và hạn chế quyền truy cập để bảo vệ bạn chống lại mọi hình thức gian lận. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mã truy cập tài khoản và ID người dùng và mật khẩu của mình, để đảm bảo người dùng khác không thể truy cập tài khoản của bạn.
 • • Về thông tin của bạn, Gimo không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền qua ứng dụng của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được dữ liệu hoặc thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các tính năng bảo mật và thủ tục để ngăn chặn truy cập trái phép.
 • • Gimo tuân thủ đầy đủ và tuân thủ các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành ở Việt Nam.

5. Các loại trừ từ Gimo trong việc phân phối thông tin cá nhân của người dùng

 • • Gimo sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ và thành viên trong nhóm công ty của chúng tôi, những người giúp thực hiện một số phần trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm các quy trình dịch vụ, thanh toán, phòng ngừa gian lận.
 • • Gimo cũng sẽ chia sẻ thông tin về người dùng với bên thứ ba liên quan đến bất kỳ luật và tòa án nào để ngăn ngừa tổn thất về tài chính, báo cáo các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc điều tra các vi phạm các thỏa thuận sử dụng của chúng tôi.
 • • Gimo sẽ không bán hoặc cho thuê bất kỳ dữ liệu thông tin người dùng nào cho bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi chúng tôi áp dụng thay đổi chính sách và sẽ thông báo cho bạn biết khi có bất kỳ thay đổi nào.

6. Tuổi

Để có thể sử dụng dịch vụ Gimo của chúng tôi, bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu về tuổi, bạn không được phép sử dụng dịch vụ Gimo.

7. Các thay đổi đối với chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ gửi thông báo qua tin nhắn văn bản hoặc email liên quan đến bất kỳ thay đổi nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi để bạn có thể xem lại chính sách bảo mật mới.

Đăng ký sử dụng Gimo bằng cách

Hãy tải Gimo app ngay từ Google Play nếu bạn sử dụng điện thoại Android hoặc từ App Store nếu bạn sử dụng iPhone/iPad.

Đăng ký sử dụng Gimo bằng cách

Hãy tải Gimo app ngay từ Google Play nếu bạn sử dụng điện thoại Android hoặc từ App Store nếu bạn sử dụng iPhone/iPad.