Chính sách bảo mật

& Điều khoản sử dụng

I. Điều khoản và điều kiện sử dụng Gimo

  • 1. Đây có lẽ không phải là điều bạn thích nhưng xin bạn hãy đọc kỹ những Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm Chính sách Bảo mật khi sử dụng ứng dụng Gimo.
  • 2. Bằng việc đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản và Điều kiện này, bạn đã đồng ý tham gia một thỏa thuận ràng buộc pháp lý với: Gimo và những người thừa kế hợp pháp của công ty.
  • 3. Nếu bạn không hài lòng với Điều khoản và Điều kiện này và không muốn chấp nhận tất cả điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi rất tiếc phải nói lời tạm biệt với bạn ở đây và đề nghị bạn ngưng sử dụng Ứng dụng Gimo của chúng tôi ngay lập tức.

II. Chúng tôi luôn thông báo khi có bất kì sửa đổi nào

  • 1. Có thể chúng tôi sẽ cần sửa đổi những Điều khoản và Điều kiện này vào bất kì lúc nào. Trước khi sửa đổi Ứng dụng, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn. Chúng tôi sẽ làm việc đó bằng cách đăng một thông báo trên Ứng dụng của chúng tôi ít nhất mười bốn (14) ngày trước khi những thay đổi có hiệu lực và được thi hành. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện sửa đổi nếu bạn (tiếp tục) ghé thăm, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi hoặc có được hay sử dụng bất kì dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng của chúng tôi sau khoảng thời gian thông báo mười bốn (14) ngày kể trên kết thúc.
  • 2. Một lần nữa, nếu bạn không hài lòng với Điều khoản và Điều kiện sửa đổi của chúng tôi và bạn không muốn chấp nhận tất cả điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện sửa đổi, chúng tôi đề nghị bạn ngưng sử dụng Ứng dụng Gimo của chúng tôi ngay lập tức.

Đăng ký sử dụng Gimo bằng cách

Hãy tải Gimo app ngay từ Google Play nếu bạn sử dụng điện thoại Android hoặc từ App Store nếu bạn sử dụng iPhone/iPad.

Đăng ký sử dụng Gimo bằng cách

Hãy tải Gimo app ngay từ Google Play nếu bạn sử dụng điện thoại Android hoặc từ App Store nếu bạn sử dụng iPhone/iPad.