Việc kết hợp với GIMO triển khai hình thức trả lương mới sẽ mang lại nhiều lợi ích dành cho người lao động của Công ty Công Hà. Chương trình rất hữu ích, tiện dụng, dễ dàng sử dụng đối với Người lao động, hệ thông thống kê minh bạch. Đặc biệt việc ứng lương qua GIMO người lao động hoàn toàn không phải chịu lãi suất tiền vay. Tôi cho rằng đó là một phúc lợi thật sự đáng ghi nhận, tân tiến mà Công Hà đã sớm kết hợp được với GIMO để triển khai. Đội ngũ các chuyên viên tư vấn, chuyên viên kỹ thuật…của GIMO rất nhiệt tình hướng dẫn Ban Nhân sự của Công ty để phối kết hợp triển khai, cũng như luôn dành sự tương tác nhanh nhất, tốt nhất trong suốt quá trình triển khai và vận hành chương trình.