GIMO là một ứng dụng rất hữu ích và tiện lợi. GIMO đã giúp tôi có thể chủ động quản lí tài chính cá nhân dễ dàng hơn bao giờ hết. Tôi đã chia sẻ GIMO với nhiều đồng nghiệp và bạn bè xung quanh. Chúng tôi đều cảm thấy nhờ có GIMO, những chi phí bất ngờ không còn là gánh nặng hay áp lực trong cuộc sống nữa.