GIMO đã giúp tôi có thể chủ động hơn trong những việc xử lý những chi phí phát sinh hằng ngày. Tôi rất cảm kích khi ban lãnh đạo Mobicast đã mang đến cho đội ngũ CBNV một chương trình phúc lợi lương thiết thực và hữu ích đến vậy.