BLĐ Mobicast chúng tôi cảm thấy phải luôn học hỏi và tìm tòi những cách thức mới để có thể nâng cao chất lượng đời sống của đội ngũ CBNV. Ban đầu triển khai, BLĐ chưa thể đánh giá chính xác được hiệu...

Việc kết hợp với GIMO triển khai hình thức trả lương mới sẽ mang lại nhiều lợi ích dành cho người lao động của Công ty Công Hà. Chương trình rất hữu ích, và tiện dụng đối với Người lao động, hệ thống&...

Ứng dụng GIMO là một ứng dụng rất hữu ích. Giúp mình giảm bớt lỗi lo về tài chính, có thời gian tập trung vào công việc và nâng cao năng suất làm việc, đạt hiệu quả cao.

GIMO là một ứng dụng rất hữu ích và tiện lợi. GIMO đã giúp tôi có thể chủ động quản lí tài chính cá nhân dễ dàng hơn bao giờ hết. Tôi đã chia sẻ GIMO với nhiều đồng nghiệp và bạn bè xung quanh. Chúng...

GIMO đã giúp tôi có thể chủ động hơn trong những việc xử lý những chi phí phát sinh hằng ngày. Tôi rất cảm kích khi ban lãnh đạo Mobicast đã mang đến cho đội ngũ CBNV một chương trình phúc lợi lương t...