Tags: Quản trị nhân sự

Câu chuyện doanh nghiệp

Chị Trần Thuỳ Dương – Trưởng phòng Nhân sự Mobicast

07 Thg 6, 2021 / Đăng bởi:

Câu chuyện người dùng, Quản trị nhân sự

BLĐ Mobicast chúng tôi cảm thấy phải luôn học hỏi và tìm tòi những cách thức mới để có thể nâng cao chất lượng đời sống của đội ngũ CBNV. Ban đầu triển khai, BLĐ chưa thể đánh giá chính xác được hiệu...


Đọc tiếp

Bài viết

Nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động

27 Thg 6, 2021 / Đăng bởi: GIMO Team

Quản trị nhân sự

Theo dự báo của Tổng Cục Thống Kê dân số, Việt Nam vẫn sẽ sở hữu tỉ lệ “vàng" với phần lớn người dân thuộc độ tuổi lao động (từ 15-65 tuổi) cho đến năm 2039 [1]. Tuy có nguồn nhân lực dồi dào, xong ch...


Đọc tiếp

Bài viết

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản trị nhân lực

27 Thg 6, 2021 / Đăng bởi: GIMO Team

Quản trị nhân sự, Công nghệ

Tổng quan về e-HRM  E-HRM (Quản trị nhân sự điện tử) sử dụng công nghệ trên nền tảng web để tích hợp các hệ thống và hoạt động quản lí nhân sự nhằm nâng cao giá trị của doanh nghiệp [1]. Nhiều...


Đọc tiếp

Bài viết

10 chỉ số đo lường hiệu quả quản lý nguồn nhân lực

05 Thg 7, 2021 / Đăng bởi: GIMO Team

Quản trị nhân sự

Nguồn nhân lực là tài sản đáng giá nhất của mỗi doanh nghiệp  Không doanh nghiệp nào có thể thành công nếu thiếu đi yếu tố con người. Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ mang lại cho doanh...


Đọc tiếp