GIMO hợp tác cùng Doanh nghiệp ra sao?

Phối hợp cùng Doanh Nghiệp, GIMO giúp Người lao động nắm quyền chủ động quản lý thu nhập cá nhân

Tích hợp nhanh chóng với hệ thống chấm công của Doanh Nghiệp

Người Lao Động

Chủ động nhận lương qua ứng dụng GIMO

Doanh Nghiệp

Quản lý thông tin nhân sự, xem báo cáo và truy xuất dữ liệu nhận lương trên trang quản trị

GIMO tạo dựng thêm các giá trị mới cho Doanh Nghiệp và Người Lao Động

Kết nối

Việc kết nối giữa Người Lao Động và Bộ phận Kế toán, Nhân sự diễn ra nhanh chóng và tiện lợi

  • GIMO đóng vai trò như kênh thông tin thay doanh nghiệp cập nhật ngày công trong tháng cho người lao động

  • Những kiến thức bổ ích về quản lý tài chính cá nhân được truyền thông đến người lao động một cách hiệu quả

Gắn bó

Doanh Nghiệp và Người Lao Động có thể theo dõi và quản lý ngày công ngay trên trang quản trị và ứng dụng

  • Ngày công cập nhật theo thời gian thực

  • Báo cáo giao dịch trực quan

  • Tiết kiệm thời gian cho cả Doanh Nghiệp và Người Lao Động mà không cần thủ tục phức tạp hoặc mất nhiều thời gian chờ đợi

Cùng phát triển

Tạo thêm cơ hội gắn bó cùng phát triển cho cả Doanh Nghiệp và Người Lao Động

  • Với GIMO, doanh nghiệp cũng sẽ hiểu hơn về nhu cầu của người lao động để có những quyết định điều chỉnh phúc lợi phù hợp 

  • Kiến tạo chương trình phúc lợi để người lao động gắn bó hơn và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp của mình

3 bước triển khai

01

Tư vấn

GIMO khảo sát hệ thống chấm công và tư vấn giải pháp phù hợp với mô hình trả lương của Doanh Nghiệp.

Tìm hiểu giải pháp

02

Tích hợp

GIMO tích hợp với hệ thống chấm công và thiết lập trang quản trị dành cho đội ngũ quản lý.

Xem thêm

03

Triển khai

GIMO triển khai chương trình phúc lợi lương cho toàn bộ nhân viên và chủ động hỗ trợ quá trình đối soát hàng tháng.

Xem thêm

Doanh nghiệp và Người lao động nghĩ gì về GIMO?

%

người lao động hài lòng với chương trình phúc lợi GIMO triển khai

%

người lao động đồng ý GIMO giúp họ giải quyết các chi phí phát sinh bất ngờ

%

quản lý nhân sự cảm thấy GIMO giúp tối ưu nguồn lực, quy trình ứng lương cho nhân viên và dòng tiền cho doanh nghiệp

Tìm thêm về mô hình nhận lương linh hoạt