Giải pháp lương linh hoạt
và những con số ấn tượng

%

người lao động nhận lương sớm

qua GIMO để chi trả phí sinh hoạt và

chi phí phát sinh

%

người lao động cảm thấy bớt lo âu

về tài chính từ khi có GIMO

%

người lao động cảm thấy hài lòng

hơn với công ty từ

khi có GIMO

Tìm hiểu về tác động của nhận lương linh hoạt
tới doanh nghiệp và người lao động Việt Nam.

Ba bước triển khai

1
Tư vấn

GIMO khảo sát hệ thống chấm công và tư vấn giải pháp phù hợp với mô hình trả lương của Doanh Nghiệp.

2
Tích hợp

GIMO tích hợp với hệ thống chấm công và thiết lập trang quản trị cho Doanh Nghiệp.

3
Triển khai

GIMO triển khai chương trình nhận lương linh hoạt cho toàn bộ nhân viên và hỗ trợ quá trình đối soát hàng tháng.

Ứng dụng nhận lương sớm cho người lao động

Ứng dụng nhận lương sớm cho người lao động

Ứng dụng nhận lương sớm cho người lao động

 • Nhận lương khi cần

  Nhận trước phần lương kiếm được trong tháng thay vì đợi đến ngày trả lương
 • Theo dõi ngày công

  Cập nhật ngày công và bảng lương theo thời gian thực
 • Nhận thông tin hữu ích

  Ghé thăm Thư viện bài viết để cập nhật thông tin hữu ích về tài chính

Trình quản lý đơn giản cho doanh nghiệp

Trình quản lý đơn giản cho doanh nghiệp

Trình quản lý đơn giản cho doanh nghiệp

 • Kiểm tra dữ liệu nhân sự

  Bảng lương được cập thật thường xuyên theo sự sắp xếp của Ban nhân sự
 • Đối soát sao kê

  Kiểm tra và đối soát sao kê giao dịch nhận lương sớm của người sử dụng

Hàng trăm ngàn lao động Việt Nam được tiếp cận với nhận lương linh hoạt

GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động
GIMO cung cấp phúc lợi tài chính lương linh hoạt <br> cho doanh nghiệp và người lao động