Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà IPH, số 241, đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: https://gimo.vn
Email: [email protected]
Hotline: 0888.19.8386

Liên hệ hợp tác và hỗ trợ

Đăng ký sử dụng Gimo bằng cách

Hãy tải Gimo app ngay từ Google Play nếu bạn sử dụng điện thoại Android hoặc từ App Store nếu bạn sử dụng iPhone/iPad.

Đăng ký sử dụng Gimo bằng cách

Hãy tải Gimo app ngay từ Google Play nếu bạn sử dụng điện thoại Android hoặc từ App Store nếu bạn sử dụng iPhone/iPad.